PortalAdministracji.pl

Negocjuj
Platform dla administracji publicznej z wykorzystaniem wideokonferencji
CHCĘ ZAINWESTOWAĆ
CHCĘ ZADAĆ PYTANIE

Opis


portaladministracji_sprzedamportal_logoProjekt polegać ma na świadczeniu usług szkoleniowych przez Internet dla pracowników administracji publicznej.
Szkolenia odbywać się będą za pomocą już istniejącego portalu administracji, który funkcjonuje od 2009r i dostarcza
informacji pracownikom administracji.

Nasze szkolenia mają być realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii jakimi są systemy do
wideokonferencji.

Rozwiązania takie umożliwią “żywą” komunikację wideo, pomiędzy uczestnikami a wykładowcą, pracę na
udostępnionych materiałach, jak również nagrywanie całego kursu. Uczestnik kursu będzie mógł nawet po czasie
wrócić do nagranego kursu, czego nie dale tradycyjna forma. Takie rozwiązania umożliwi oszczędność czasu i kosztów
(materiały dodatkowe do szkolenia udostępniane będą formie pdf, uczestnicy nie muszą wyjeżdżać na delegację i nie
opuszczają zakładu pracy na cały dzień). Takiego rozwiązania oczekują zarówno gminy jaki i sami pracownicy
urzędów. Posiadam przeprowadzone na ten temat ankiety.

Grupa docelowa:

Nasze usługi skierowane będą do urzędów tj. głównie urzędów gmin, starostw, urzędów skarbowych, urzędów
wojewódzkich itd.

Dodaj komentarz