Alae.pl

8000 PLN
Kompleksowa opieka seniora
CHCĘ ZAINWESTOWAĆ
CHCĘ ZADAĆ PYTANIE

Opis


logo_alea_sprzedamportalSkąd się wziął pomysł na ten biznes?

Pomysł na portal internetowy związany z opieką senioralną był odpowiedzią na dynamiczny rozwój branży opieki długoterminowej, sprzyjające rozwojowi tendencje demograficzne oraz stosunkowo niewielką liczbę podmiotów konkurencyjnych w Polsce.

Jaki jest model biznesowy przedsięwzięcia?

Model biznesowy projektu opiera się na rozpoczęciu działalności pod postacią portalu internetowego, który będzie skupiał opiekunów seniora z całego kraju oraz osoby szukające opieki długoterminowej, jak również oferował kompleksowy pakiet usług i informacji dotyczących opieki nad osobami starszymi. W kolejnym etapie głównym zadaniem jest rozpoczęci
e działalności pod postacią fizycznej placówki, agencji opiekuńczej Centrum Opieki ALAE, a następnie sprzedaż franczyzy ALAE.

Projekt ALAE jest wysoce innowacyjny w skali krajowej, biorąc pod uwagę innowacyjność organizacyjną. Założeniem pomysłodawców jest zbudowanie bazy opiekunów z całej Polski w serwisie internetowym Alae.pl, a następnie wykazanie wysokiej ekonomicznej efektywności fizycznej placówki. W rezultacie pozwoli to na promocję franczyzy, która w swojej ofercie będzie zawierała dostęp do rozpoznawalnej marki, bazę opiekunów w danym regionie gotowych podjąć pracę u franczyzobiorcy oraz grupę usługodawców, którzy mogą współpracować na zasadzie prowizyjnej z nabywcą franczyzy. Centrum Opieki ALAE ma dowieść ekonomicznej opłacalnosci zakupu franczyzy. Takie rozwiązanie nie zostało jeszcze wykorzystane na arenie krajowej.

Dlaczego warto zainwestować w ten właśnie biznes?

Projekt portalu, wraz z biznesplanem, został doceniony przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego i zakwalifikowany (jako 1 z 10 projektów) do udziału w konferencji „Inwestuj w Innowacje”, która odbyła się w grudniu 2012 roku w siedziby Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Poniżej link do strony internetowej organizatorów konferencji wraz z filmem prezentującym projekt „Alae – kompleksowa opieka seniora”:

http://www.inwestujwinnowacje.pl/alae/113

Sam portal posiada kilka źródeł przychodów:
– możliwość wykupienia dodatkowego konta “opiekun+”
– możliwość wykupienia dodatkowego konta “firma+”
– możliwość wykupienia reklamy w bazie usługodawców
– moduł sklepowy

Dane statystyczne:

iczba unikalnych użytkowników miesięcznie: ok. 2500 wizyt dziennie
Czy ten e-biznes cechuje się sezonowością?: Nie
Powód sprzedaży: Brak możliwości pełnego zaangażowania czasowego współwłaścicieli (wyjazd zagraniczny oraz praca zawodowa)

Dodatkowe informacje:

Nabywca oprócz samego portalu otrzymuje profesjonalny, 50-stronicowy biznesplan wraz z modelem finansowym, który był weryfikowany przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego, dzięki którym projekt został zakwalifikowany do konferencji “Inwestuj w Innowacje”.

Bon opiekuńczy:

Uwagę należy zwrócić na szansę związaną z planowanym wdrożeniem „bonu opiekuńczego”. Jest to jeden z elementów „Ustawy o Opiece nad osobami niesamodzielnymi”, która zakłada, że osoby, wobec których orzeczony zostanie jeden z trzech stopni niesamodzielności otrzymają bon opiekuńczy. Jego wartość została oszacowana na około 1000 zł miesięcznie. Na podstawie tego orzeczenia kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie w decyzji administracyjnej przyznaje lub odmawia świadczenia.

Osoba, która dostanie takie świadczenie, będzie mogła skorzystać z usług jednej z firm (np. dom opieki lub opiekunka prywatna), która znajduje się na liście podmiotów zarejestrowanych przez powiatowe centrum pomocy rodzinie oraz wojewodę.

Według szacunków Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych wprowadzenie bonu opiekuńczego w ciągu 5 lat pozwoli stworzyć 200-300 tys. nowych miejsc pracy, częściowo poprzez migrację opiekunów z „szarej strefy”.

Kwestie techniczne:

Portal Alae.pl oparty został na autorskim systemie zarządzania treścią (CMS) BlackMoon. BlackMoon jest napisany w języku PHP 5 i oparty jest na architekturze MVC. Do generowania stron używa systemu szablonów Smarty, a dane przechowuje w bazie MySQL 5.

Marketing:

Portal Alae.pl jest pozycjonowany od 3 miesięcy na kilka fraz związanych z opieką długoterminową.

 

Dodaj komentarz